Avis legal página web

1. Informació Corporativa

En virtut de les obligacions establertes per la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic:

Aquest lloc web és propietat de QUALITAT I SERVEIS TI CALDES, SL, amb CIF B65510257 i amb domicili en C / Garraf, 30-08140 CALDES DE MONTBUI, Barcelona.

Aquesta societat està inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona al Tom 42420, foli 168, full B407395, Inscripció 1 ª.

El telèfon de contacte és 938655617 i l'adreça electrònica de contacte és Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la. .

2. Protecció de Continguts

L'usuari reconeix i accepta que tots els drets de propietat industrial i intel · lectual sobre els continguts i / o qualsevol altre element inserit per QUALITAT I SERVEIS TI CALDES , SL en el present Lloc Web ( incloent , a títol merament enunciatiu i no limitatiu , tots aquells elements que conformen l'aparença visual , imatge gràfica i altres estímuls sensorials del lloc web o "look and feel" : marques , logotips , noms comercials , textos , imatges , gràfics , dissenys , sons , bases de dades , programari , diagrames de flux , presentació , arquitectura de navegació , així com els codis font de les pàgines web ) pertanyen a QUALITAT I SERVEIS TI CALDES , SL i / oa tercers als quals els han cedit els seus drets . A aquests efectes , s'entendrà com a lloc web totes aquelles creacions incorporades i expressades per QUALITAT I SERVEIS TI CALDES , SL per qualsevol mitjà i / o suport tangible o intangible , conegut o per conèixer, que siguin objecte de protecció per les disposicions de les normatives vigents en matèria de propietat intel · lectual i industrial .

En cap cas l'accés al lloc web implica cap tipus de permís , renúncia , transmissió , llicència o cessió total ni parcial d'aquests drets per part dels seus titulars , llevat que s'estableixi expressament el contrari . Els presents termes i condicions d'ús del lloc web no confereixen als USUARIS cap altre dret d'utilització , alteració , explotació , reproducció , distribució o comunicació pública del lloc web i / o dels seus continguts diferents dels aquí expressament previstos.

Queda terminantment prohibida la utilització de tals elements , la seva total o parcial reproducció , comunicació i / o distribució amb fins comercials o lucratius , així com la seva modificació , alteració , descompilació i / o qualsevol altre acte d'explotació del lloc web .

Sense perjudici de tot l'anterior , si l'Usuari o un tercer estima que algun contingut del lloc web pogués vulnerar drets de propietat intel · lectual i industrial , preguem ho posin al nostre coneixement al més aviat possible , remetent un correu electrònic a l'adreça info @ qsertic.com .

3. Privacitat i Protecció de Dades

QUALITAT I SERVEIS TI CALDES , SL , com a responsable d'aquest lloc web i de conformitat amb el que disposa la Llei Orgànica 15/1999 , de 13 de desembre , de Protecció de Dades de Caràcter Personal ( LOPD ) i per la Llei 34/2002 , de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic ( LSSI - CE ) , ha posat en pràctica aquelles polítiques , mitjans i procediments tècnics i organitzatius per garantir i protegir la confidencialitat , integritat i disponibilitat de les dades de caràcter personal dels seus usuaris . Aquestes dades seran tractades en un / s fitxer / s degudament inscrit / s en l'Agència Espanyola de Protecció de Dades , de conformitat amb el que estableix la legislació vigent .

En el cas que les dades a facilitar per l'Usuari fossin necessaris perquè l'equip de QUALITAT I SERVEIS TI CALDES , SL pogués i) respondre a les consultes , proporcionar informacions requerides per l'Usuari ; ii ) realitzar tota aquella prestació de serveis i / o productes contractats o subscrits per l'Usuari ; iii ) proporcionar accés a l'Usuari a determinades funcionalitats del lloc web ; o bé iv ) realitzar totes aquelles activitats pròpies de QUALITAT I SERVEIS TI CALDES , SL per la present ressenyades , QUALITAT I SERVEIS TI CALDES , SL informarà d'aquesta obligatorietat a l'Usuari , indicant quines dades són que cal fer. Mitjançant la indicació , facilitació o introducció d'aquestes dades i de conformitat amb el que estableix l' article 6 de la LOPD , l'Usuari atorga consentiment inequívoc a QUALITAT I SERVEIS TI CALDES , SL perquè procedeixi al tractament de les dades facilitades en pro dels fins esmentats anteriorment .

L'entitat responsable de la base de dades , així com els que intervinguin en qualsevol fase del tractament i / o les entitats a qui els hagin estat comunicades -si escau i en virtut de la corresponent autorització conferida per l'usuari - , estan obligades a observar el secret professional ia adoptar els nivells de protecció i les mesures tècniques i organitzatives necessàries al seu abast que garanteixin la seguretat de les dades de caràcter personal , evitant, en la mesura del possible , accessos no autoritzats, modificacions il · lícites , sostraccions i / o la pèrdua de les dades , per tal de procurar el corresponent nivell de seguretat als fitxers de QUALITAT i SERVEIS TI CALDES , SL , segons la naturalesa i sensibilitat de les dades facilitades pels usuaris d'aquest lloc web . Així mateix , QUALITAT I SERVEIS TI CALDES , S.L. es compromet a tenir implementades les mesures de seguretat que corresponguin en virtut del que estableix el Reglament de Mesures de ( RD 1720/2007 ) .

Tanmateix , s'adverteix i informa a l'usuari que les mesures tècniques no són infal · libles ni inexpugnables , motiu pel qual, QUALITAT I SERVEIS TI CALDES , SL no podrà tenir per responsable d'aquestes pràctiques ni de les seves conseqüències , especialment , de la presència de virus o altres elements similars ni dels danys i perjudicis que puguin derivar-se de la presència de virus a la connexió o la descàrrega de continguts des del lloc web, que causin alteracions en els sistemes informàtics ( hardware i software ) de l'usuari .

           

Els usuaris tenen reconeguda per la Llei orgànica de protecció de dades els drets d'accés , rectificació , cancel · lació i oposició i , si escau , el dret a revocar en qualsevol moment el consentiment prestat a la recepció de comunicacions comercials mitjançant enviament de correu electrònic a Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la. o carta a C / Garraf , 30 , 08140 CALDES DE MONTBUI , Barcelona .

4. Accés i Us del Lloc Web

Tant l'accés al Lloc Web com l' ús no consentit que pugui efectuar-se de la informació continguda en el mateix és de l'exclusiva responsabilitat de qui ho realitza .

L'usuari es compromet a utilitzar els continguts , informació i dades del lloc web de conformitat amb les presents condicions , termes i polítiques , amb la normativa d'aplicació i amb els bons costums generalment acceptats i l' ordre públic .

L'usuari s'obliga a abstenir-se d' utilitzar els continguts del lloc web amb fins o efectes il · lícits , prohibits o contraris als aquí establerts, lesius dels drets i interessos de QUALITAT I SERVEIS TI CALDES , SL , dels altres usuaris , de tercers o que de qualsevol forma puguin danyar, inutilitzar , sobrecarregar o deteriorar el present lloc web o impedir la normal utilització o gaudi per part dels usuaris .

QUALITAT I SERVEIS TI CALDES , S.L. no respondrà de cap conseqüència , dany o perjudici que pogués derivar d'aquest accés o ús o de l'incompliment de les presents condicions , termes i polítiques ni es farà responsable dels errors de seguretat que es puguin produir ni dels danys que puguin causar-se al sistema informàtic de l'usuari ( maquinari i programari ) o als fitxers o documents emmagatzemats en el mateix com a conseqüència de : ( i) la presència d'un virus a l' ordinador de l' usuari que sigui utilitzat per a la connexió als serveis i / o productes oferts per QUALITAT I SERVEIS TI CALDES , SL a través del seu Lloc Web; ( ii ) un mal funcionament del navegador ; ( iii ) l'ús de versions no actualitzades d'aquest.

5. Enllaços a tercers

En el present lloc web es poden utilitzar enllaços amb altres pàgines o llocs web. QUALITAT I SERVEIS TI CALDES, S.L. no es responsabilitza ni del contingut ni de les mesures de seguretat adoptades per qualsevol altra pàgina o lloc web a través del qual es té accés des del present lloc web, llocs als quals accedeix l'interessat sota la seva exclusiva responsabilitat.

Així mateix, tampoc es garanteix l'absència de virus o altres elements en els continguts enllaçats des del lloc web de QUALITAT I SERVEIS TI CALDES, SL que puguin produir alteracions en el sistema informàtic (hardware i software) i / o en els documents o els fitxers de l'Usuari, excloent així mateix a QUALITAT I SERVEIS TI CALDES, SL de tota responsabilitat derivada dels danys de qualsevol índole ocasionats per tot l'anterior.

6. Xarxes socials

L'informem que QUALITAT I SERVEIS TI CALDES, SL està present en xarxes socials. El tractament de les dades que es dugui a terme de les persones que es facin seguidores a les xarxes socials (i / o realitzin qualsevol vincle o acció de connexió a través de les xarxes socials) de les pàgines oficials de QUALITAT I SERVEIS TI CALDES, SL es regirà per aquest apartat, així com per aquelles condicions d'ús, polítiques de privacitat i normatives d'accés que pertanyin a la xarxa social que procedeixi en cada cas i acceptades prèviament per l'usuari.

QUALITAT I SERVEIS TI CALDES, S.L. tractarà les seves dades amb les finalitats d'administrar correctament la seva presència a la xarxa social, informant d'activitats productes o serveis de QUALITAT I SERVEIS TI CALDES, SL, així com per a qualsevol altra finalitat que les normatives de les Xarxes Socials permetin.

7. Modificació dels Térmes i Condicions d’Us, Política de Privacidad i  de Protecció de Dades.

El Responsable del Fitxer es reserva el dret a modificar en tot moment i sense previ avís les presents condicions, termes i polítiques de privacitat per adaptar-les a les novetats legislatives o jurisprudencials així com a les modificacions o pràctiques de la indústria, i el usuari consultar periòdicament les presents condicions, termes i polítiques per tal de comprovar o assegurar-se de l'existència de canvis en les mateixes, prenent com a referència la data de l'última actualització.

Apartat de CONTACTE

La comunicació remesa quedarà incorporada als sistemes d'informació de QUALITAT I SERVEIS TI CALDES, SL. Aquesta comunicació s'utilitzarà exclusivament per atendre la seva sol · licitud. Mitjançant la indicació de les seves dades i de conformitat amb el que estableix l'article 6 de la LOPD, vostè atorga consentiment inequívoc a QUALITAT I SERVEIS TI CALDES, SL perquè procedeixi, en compliment de les finalitats esmentades en l'apartat anterior, al tractament de les dades personals facilitades.

Així mateix, aquest consentiment s'estén a la cessió de les dades d'acord amb la legislació aplicable.

En qualsevol moment vostè podrà exercir els drets d'accés, rectificació, oposició i, si escau, cancel · lació, comunicant-ho per escrit i indicant les seves dades personals a l'QUALITAT I SERVEIS TI CALDES, SL, al domicili C / Garraf, 30, 08140 CALDES DE MONTBUI, Barcelona.

Apartat SOLICITUT de FEINA

La comunicació remesa quedarà incorporada als sistemes d'informació de QUALITAT I SERVEIS TI CALDES , SL i seran incloses en un fitxer propietat de QUALITAT I SERVEIS TI CALDES , SL , amb l'única finalitat de participar en futurs processos de selecció , no podent ser utilitzada per a altres fins .

Incloem el seu currículum a la nostra base de dades i en cas que en un futur decidim ampliar el nostre equip de professionals i el seu perfil s'adapti a les nostres necessitats , ens posarem en contacte amb vostè

Mitjançant la indicació de les seves dades i de conformitat amb el que estableix l' article 6 de la LOPD , vostè atorga consentiment inequívoc a QUALITAT I SERVEIS TI CALDES , SL perquè procedeixi, en compliment de les finalitats esmentades en l'apartat anterior , al tractament de les dades personals facilitades . Així mateix , aquest consentiment s'estén a la cessió de les dades d'acord amb la legislació aplicable .

En qualsevol moment vostè podrà exercir els drets d'accés , rectificació , oposició i , si escau , cancel · lació , comunicant-ho per escrit i indicant les seves dades personals a l' QUALITAT I SERVEIS TI CALDES , SL, al domicili C / Garraf , 30 , 08140 CALDES DE MONTBUI , Barcelona .

Últimes notícies