Valors

Valores de Qsertic

1MISIÓ
Ajudar i acompanyar les empreses perquè rendibilitzen els recursos informàtics que utilitzen, de manera que puguin aprofitar les oportunitats que els planteja un mercat cada vegada més competitiu.

2VISIÓ
Ser el consultor de capçalera dels nostres clients. Referent en qualitat de serveis TI per a les empreses.

3CALITAT
És el centre de totes les nostres accions. L'única estratègia que garantirà a llarg termini, la supervivència, el creixement i la rendibilitat d'una organització.

4SERVEI
És una actitud, és la nostra actitud. Pensant d'aquesta manera és molt més senzill conèixer el funcionament de les organitzacions per facilitar solucions.

5ÉTICA
Els principis sobre els quals es basen les nostres actuacions, són els mateixos que haurien de guiar la nostra societat: honestedat, respecte, responsabilitat i recerca del bé social comú.

Últimes notícies

Linkedin Qsertic