Auditoría de Sistemes Informàtics

auditoria-sys-inforamticos

 

1Auditoría de Software i Hardware.
Portar un control del programari instal · lat a la seva empresa és molt important i garanteix que pugui minimitzar els problemes que sempre sorgeixen per la utilització diària del mateix. Utilitzar programari original és una garantia per l'absència de problemes ia mig termini el cost total operatiu per a l'empresa és menor que si no s'utilitza (no hi ha suport, incompatibilitat amb altres programes, no s'actualitzen les vulnerabilitats, etc).
Igualment amb el maquinari. És fonamental conèixer les característiques principals de tots els equips de la companyia i mantenir-les actualitzades. Nosaltres l'ajudem a implantar un sistema perquè pugui tenir tota aquesta informació actualitzada amb poc esforç.

2Auditoríes de Seguretat. Análisi de vulnerabilitats.
S'analitzen tant les vulnerabilitats externes (servidors web, ftp, tallafocs, etc) com les internes (derivades de fallades en seguretat de passwords, accés a zones restringides, ús indegut de dispositius d'emmagatzematge, etc.). Es proposen accions correctores sobre les fallades de seguretat detectats.

 

3Peritatges informátics i Tecnológics.
Anàlisi forenses dels sistemes informàtics, amb assistència a plets si escau, sent perit de part o per manament judicial. Estudi de sistemes informàtics amb eines específiques per a l'obtenció d'evidències. Se sol aplicar en l'obtenció de proves judicials sobre l'ús fraudulent dels sistemes per part d'usuaris malintencionats, preservant la integritat dels mitjans de prova.

4Adequació a la LOPD.
Amb els nostres serveis de protecció de dades s'adequaran a la llei LOPD i evitaran d'aquesta manera possibles multes, de la mateixa manera que millorarà la seva imatge al respectar els drets del consumidor en el tractament de les seves dades personals. Els nostres treballs, es realitzaran d'acord a les últimes novetats de la llei i també li oferim els nostres serveis de manteniment anual per estar sempre actualitzat en el compliment de la mateixa.

 

Últimes notícies

Linkedin Qsertic