Business Intelligence

Business inteligence

 

Disseny i Implantació de Quadres de Comandament.
Un quadre de comandament és la representació simplificada d'un conjunt d'indicadors (KPI) que donen una idea de com s'està comportant una àrea o un procés de la nostra empresa. L'objectiu fonamental és poder prendre decisions sobre temes claus de l'empresa, en base a les dades que s'obtenen dels processos operatius de la mateixa. Generalment són sistemes simples i intuïtius que mostren la informació d'una forma gràfica (per codis de colors o semafòrics) indicant si aquest aspecte va bé (verd) o cal prendre accions correctores per millorar-lo (vermell). El posar en marxa aquest tipus de tecnologies, està a l'abast de qualsevol empresa, no és un aspecte exclusiu de les grans companyies. QSERTIC porta temps dotant les PIMES d'aquest tipus de solucions per millorar el seu rendiment i la rendibilitat dels seus recursos.

 

Últimes notícies

Linkedin Qsertic