skip to Main Content

1Project Management.
La gestió d’un projecte, i més concretament de TI, és una tasca que comporta certa complexitat. És molt important tant el domini dels aspectes tècnics com de la gestió dels recursos relacionats (usuaris interns, personal tècnic, proveïdors de serveis, etc). Els professionals de QSERTIC porten molts anys gestionant projectes complexos i aplicant les millors pràctiques del mercat.

2Selecció i Implantació d’ERP.
El concepte d’ERP (Enterprise Resource Planning) és vàlid per a totes les empreses. Són sistemes que manegen i integren la informació i els recursos de totes les àrees d’una companyia. Però no per a totes és apropiat un gran ERP (SAP, ORACLE, etc.). Altres de mida i complexitat més reduïda donen un resultat òptim per a empreses mitjanes i més petites.

3Serveis informátics personalitzats.
Els serveis que oferim són sempre utilitzant tecnologies i solucions globals però personalitzades a l’entorn i necessitats de cada client.
Es té en compte no només el mercat, sector i característiques del client en qüestió sinó també el conjunt del grup humà que constitueix les diferents àrees de la companyia.

4Consultoría en solucions WEB.
Per a una empresa avui en dia, és importantíssim tenir presència a Internet, i més encara tenir una presència de qualitat. Totes les empreses haurien de utilitzar aquest mitjà, no només per donar-se a conèixer als seus clients (potencials i actuals) sinó com una forma de fidelitzar-los i conèixer millor les seves necessitats. D’aquesta manera els pots fer arribar el missatge dels teus productes, adaptat a les exigències de cada un d’ells. En QSERTIC ens ocupem de realitzar tota aquesta feina perquè la teva empresa no es quedi enrere.

5Gestió de proveeïdors Informàtics.
En QSERTIC tenim una àmplia experiència en la gestió dels proveïdors de tecnologia que ha de tractar una empresa. És un tema que ocupa força temps si no tens l’habilitat per tractar amb ells.
A la seva empresa s’ha de centrar d’aquells aspectes fonamentals per al seu negoci, i deixar que nosaltres li solucionem amb els seus proveïdors de tecnologia tant el dia a dia de la gestió, com les alternatives estratègiques a adoptar respecte al futur.
Nosaltres li plantejarem diferents alterntivas li la que considerem millor, tant des del punt de vista de continuïtat i escalabilitat, sense oblidar el component de cost. Tindrà tota la informació per prendre la millor decisió per al seu negoci.

Back To Top