skip to Main Content

1Solucions d’emmagatzematge.
Les empreses necessiten solucions per garantir l’accessibilitat de les seves dades des de qualsevol lloc, de manera segura i fiable. En QSERTIC l’ajudem a crear i gestionar una infraestructura d’emmagatzematge senzilla, econòmica i fiable que s’integri perfectament amb els seus equips i el programari que utilitza. Pot ser tant en servidors propis com en emmagatzematge en el núvol.

2Comunicacions LAN i WAN.
L’ajudem a crear i optimitzar una xarxa local a la seva empresa. La xarxa local és l’element principal que li permet compartir els recursos de la seva organització entre totes les persones de la mateixa.
Avui dia és també fonamental tenir un accés a la xarxa de banda ampla (WAN o comunament denominat accés a Internet) per a la consulta de continguts propis o externs en repositoris de dades existents fora de la nostra empresa. Aquest accés a Internet cada vegada més és un servei crític dins de les empreses. Per tant ha de tenir una certa capacitat i una disponibilitat molt elevada.

3Seguretat física i lógica.
Aquest és un aspecte que cada vegada més preocupa les empreses. Tant per pèrdua accidental de la informació, com per usos malintencionats de la tecnologia per part tant de del personal de la nostra empresa com d’agents externs. La revisió d’aquest apartat inclou:

  • Control d’accesos.
  • Firewall
  • Antivirus
  • Gestió de contrasenyes i permisos.
Back To Top